برای تماشای بزرگتر فیلم در km player
موقع تماشای فیلم كلید + سمت راست كیبورد را فشار بدید
به همین سادگی فیلم رو زوم میكنید